Wersja dla słabowidzących

Grupy wychowawcze

Internat w SOSW w Głubczycach przyjmuje czasowo opiekuńcze i wychowawcze funkcje rodziny. Polegają one na stworzeniu wychowankommożliwie optymalnych warunków wszechstronnego rozwoju ( zdrowie,praca,wypoczynek), przygotowaniu ich do pełnienia różnych ról w życiu społecznym, a mianowicie roli obywatela, członka rodziny, pracownika, współtwórcy i odbiorcy kultury. Do każdej z grup przydzielony jest wychowawca odpowiedzialny za wyniki wychowania oraz za organizację pracy grupy. Ważnym elementem pracy internatu jak i szkoły jest integracja z lokalnym społeczeństwem. Staramy się zaprezentować w różnych konkursach, wystawach prac dzieci, spartakiadach sportowych, gdzie nasze dzieci zdobywaja wysokie lokaty na równi z dziećmi pełnosprawnymi.