Wersja dla słabowidzących

Podstawa prawna

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Głubczycach jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego
w Głubczycach, prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

  • Organem prowadzącym Szkołę jest Starostwo Powiatowe w Głubczycach.
  • Organem prowadzącym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Opolski Kurator Oświaty w Opolu.